KATAS OKINAWA GOJU-RYU KARATEDO KYOKAI: SEIYUCHIN

Sensei Fumio Kakazu (director permanente de la OGKK) realizando el kata Seiyuchin

                                         SEIYUCHIN

Comentarios

Entradas populares